Dom z instalacją solarną

Konstrukcja instalacji solarnej

Instalacja solarna pozwala na ogrzewanie wody przy pomocy energii czerpanej ze słońca, co jest szczególnie wygodne latem, gdy rozpalanie kotła dla ciepłej wody jest kosztowny, czasochłonnym i nieekologicznym pomysłem.

Instalacja solarna składa się z montowanych najczęściej na dachu, lub w dobrze nasłonecznionym miejscu kolektorów słonecznych zwanych też bateriami słonecznymi, które pobierają ciepło słońca i oddają je do wodnego roztworu glikolu, który transportuje je do wężownicy zbiornika ciepłej wody użytkowej.