Materiały budowlane dla domu energooszczędnego

Gruba warstwa izolacji termicznej

Dla uzyskania efektu domu energooszczędnego konieczne jest zastosowanie właściwych materiałów budowlanych, przy czym największe znaczenie będą miały tutaj materiały wykorzystane w termoizolacji ścian i dachu – to przez te elementy domu ucieka bowiem najwięcej ciepła.

Najczęściej wykorzystywanymi materiałami izolacyjnymi (choć nie jedynymi jakich można użyć) są:

  • styropian

  • wełna mineralna

Przy czym zaleca się zwiększanie grubości izolacji budynków z powszechnych 12 cm warstw, nawet na warstwy o grubości 20 cm.