Bryła domu energooszczędnego

Prostota wynikająca z funkcjonalności

Domy energooszczędnego można bardzo łatwo rozpoznać po wyglądzie zewnętrznym. Domy tego typu budowane są najczęściej na planie prostokąta lub kwadratu.

Charakteryzują się prostą bryłą bez wykuszy czy załamań ścian. Wynika to z badań, które pokazują, że do największych strat ciepła dochodzi na załamaniach i w narożnikach – dlatego domy energooszczędnego są projektowane, tak by było ich jak najmniej.

Domy tego typu bardzo często mają również dwu lub jednospadowe dachy, co stanowi kolejny ich charakterystyczne element.