Energetyka odnawialna

Odnawialne Źródła Energii

Energetyka odnawialna, to sposób pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł, które w przeciwieństwie do źródeł nieodnawialnych, nie ulegają zniszczeniu podczas procesu pozyskiwania energii.

Obecnie szacuje się, że w 2020 r. z odnawialnych źródeł energii będzie pochodzić 20% całej produkowanej na kuli ziemskiej energii.

Wśród najczęściej wykorzystywanych źródeł energii należy wymienić:

  • energia grawitacyjna wody – obecnie jest to źródło 71% energii pochodzącej z odnawialnych źródeł,

  • energia wiatru – 15% całej produkcji odnawialnych źródeł energii,

  • biomasa i biopaliwa – 6% całości,

  • energia słoneczne – 4,5%,

  • energia geotermalna – 1,5%.