Pompa ciepła i studnia głębinowa

Zasady funkcjonowania pompy cieplnej

Pompa cielna jest to maszyna, która ma za zadanie wymuszać przepływ ciepła z miejsc o niższych temperaturach w miejsca, o wyższych. Jest to, więc odwrócenie naturalnych procesów przyrodniczych. Wymuszenie takiego procesu jest możliwe dzięki dostarczanej zewnętrznie energii, w zależności od rodzaju pompy może to być:

  • energia mechaniczna – w przypadku pomp sprężarkowych

  • energia cieplna – w przypadku pomp absorpcyjnych.

Pompy ciepła działają na podobnej zasadzie co pompy hydrauliczne, z tą różnicą, że te drugie pompują wodę, podczas gdy te pierwsze wykorzystywane są do przesuwania mas powietrza.