Przydomowe oczyszczalnie hydrofitowe

Rośliny w służbie oczyszczania ścieków

Hydrofitowe oczyszczalnie ścieków są to zbiorniki imitujące naturalne środowisko bagienne roślin. Ich głównym elementem są filtry roślinne, gdzie rosnące hydrofity sprzyjają i potęgują procesy utleniania i redukcji zanieczyszczeń. Dzięki temu ścieki z domów są w naturalny sposób oczyszczane. Wśród roślin wykorzystywanych w takich filtrach można wymienić: trzcinę pospolitą, pałkę, mozgę trzcinowatą, kosaciec, mannę mielec oraz wierzbę. Ze względu na właściwości i odporność na mróz najczęściej wykorzystywana w tego typu oczyszczalniach jest trzcina pospolita.