Termodermizacja

Ciepły i oszczędny dom

Termomodernizacja to najogólniej rzecz ujmując wszystkie działania i procesy, które mają na celu zmniejszenie zużycia i zapotrzebowania na energię cieplną w budynku.

Istnieją różne rodzaje termomodernizacji, do najważniejszych i najczęściej stosowanych metod zabezpieczania domów przed ubytkiem ciepła należy zaliczyć:

  • wymianę drzwi i okien

  • wymianę grzejników i systemów grzewczych

  • ocieplenie elewacji budynku i stropów

  • wymiana wentylacji

Rodzaj podjętych działań często zależny jest od audytu energetycznego, który wyznacza kierunki dizałan.