Na co należy być przygotowanym podczas budowy własnego ujęcia wody?

Możliwość czerpania wody użytkowej z własnego ujęcia, czyli studni, kusi wielu inwestorów. Postanowiliśmy więc przeprowadzić krótki wywiad z osobą pracującą w firmie zajmującą się budową studni wierconych, będących jednym z najczęściej wybieranych typów studni. Mamy nadzieję, że zawarte w nim informacje pomogą w rozwianiu wątpliwości związanych z indywidualnymi ujęciami wody.

-Jak wiadomo, studnie wiercone są bardzo często wybierane przez inwestorów decydujących się na budowę na swojej działce własnego ujęcia wody użytkowej. Z czego wynika ten fakt?

Do głównych zalet studni wierconych, nazywanych przez niektórych również głębinowymi, należy ich duża trwałość. Woda czerpana z takiej studni jest mniej podatna na zanieczyszczenia, niże w przypadku innych rodzajów studni.

-Czy taką studnię można wybudować na każdej działce?

Działka na której chcemy wybudować studnię wierconą, powinna spełniać określone wymagania, również prawne. Z punktu widzenia fachowców podejmujących się takiego zlecenia, najważniejszą kwestią pozostaje znalezienie miejsca, w którym możliwe będzie dotarcie do wydajnej warstwy wodonośnej. Proces taki nosi nazwę „szukania wody” i odbywa się z użyciem specjalistycznego sprzętu. Więcej informacji na jego temat znaleźć można pod następującym linkiem: budwiert.pl/1_5_szukanie-wody.html. Czasami zdarza się, że działka kompletnie nie nadaje się do wybudowania na niej indywidualnego ujęcia wody. Wtedy pozostaje jedynie podłączenie się do sieci wodociągowej.

-Wiadomo, że budowa studni do nie wszystko. Wodę z niej należy jakość dotransportować do budynku. W jaki sposób to zrobić?

By czerpać wodę ze studni wierconej, niezbędne staje się zainstalowanie odpowiednio dobranej pompy. Prawidłowy wybór takiego urządzenia odkrywa niebagatelną rolę w późniejszych kosztach i rachunkach związanych z eksploatacją. Za słaba pompa nie będzie w stanie czerpać wody z większych głębokości, zbyt mocna – wygeneruje stanowczo zbyt wysokie rachunki za energię elektryczną.

Warto pamiętać o tym, że w przypadku wody czerpanej z mniejszych głębokości lepiej sprawdzi się pompa samozasysająca. Gdy lustro wody znajdują się głębiej, wybrać należy pompę głębinową.

-A czy woda z takiej studni od razu nadaje się do użytku? Jak przedstawia się jej jakość, w porównaniu do wody dostarczanej przez wodociągi?

Wodę ze studni warto poddać procesowi uzdatniania. Staje się on możliwy dzięki wykorzystaniu specjalnego systemu, na który składają się między innymi bardziej zaawansowane filtry. Uzdatnianie jest konieczne, bo mimo że woda czerpana z własnego, wierconego ujęcia przechodzi przez wiele naturalnych warstw filtracyjnych, zawierać może stanowczo zbyt dużo różnorodnych pierwiastków, przede wszystkim żelaza i manganu. Istnieje również pewne ryzyko jej zanieczyszczenia. Uzdatnianie wody uchroni domowników przed kontaktem z wodą nie do końca oczyszczoną. Użytkownicy wody z wodociągów nie muszą martwić się tym problemem, bowiem to na barkach firmy dostarczającej wodę leży obowiązek jej przygotowania do zdrowego używania.