Zakończenie budowy – jakie załatwić formalności

Budowa domu to ciężka praca, wydatki oraz sporo formalności. Jednak końcowy efekt zazwyczaj jest wynagrodzeniem tych wszystkich trudnych chwil. Jak jednak należy postąpić po zakończeniu ostatniego etapu budowy? Kiedy zgodnie z prawem będziemy mogli się wprowadzić do wymarzonego domu?

Dopilnuj formalności

Stosowne zawiadomienie o zakończeniu budowy należy zgłosić dopiero w momencie dokonania przez kierownika budowy ostatniego wpisu w dzienniku budowanym oraz po dostarczeniu wszelkich dokumentów.

Spis dokumentacji

  • oryginał dziennika budowy

  • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania prac z projektem

  • oświadczenie o zagospodarowaniu terenów przyległych

  • wszelkie protokoły budowy

  • dokumenty dotyczące przeglądu geodezyjnego

  • dokument potwierdzający odbiór przyłączy

Zmiany w przepisach

W ostatnim czasie pojawiły się pewne zmiany w przepisach. Mianowicie uzyskanie pozwolenia na budowę jest wymagane jedynie w pewnych okolicznościach. Podobne zmiany dotyczą pozwolenia na użytkowanie, które będzie konieczne w przypadku wykonania odstępstw od projektu budowlanego.